O mnie

O MNIE

Praca zawodowa

Prowadzę we Wrocławiu Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej wyposażone w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny. Jednocześnie pracuję w licznych gabinetach diagnostycznych naczyniowych na Dolnym Śląsku i w Warszawie.Od 2020 roku jestem Lekarzem Kadry Narodowej Polskiego Związku Triathlonu i opiekuję się również zawodnikami amatorami triathlonu i innych sportów wytrzymałościowych (kolarstwo, pływanie).

Jestem absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończyłem w roku 1989 z wynikiem ponad dobrym. Po stażu lekarskim, w latach 1990-2018 pracowałem w Katedrze Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

W 1995 roku uzyskałem stopień doktora nauk medycznych, a w 2004 został mi nadany stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2007 byłem zatrudniony w Katedrze na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  W czerwcu 2012 roku uzyskałem tytuł profesora medycyny. W sierpniu tego samego roku zostałem powołany przez Rektora UMW do pełnienia obowiązków Kierownika Zakładu Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W roku 2013 wygrałem konkurs na funkcję Kierownika tego Zakładu, którym kierowałem do 2018 roku.Posiadam pięć specjalizacji: podstawową z zakresu chirurgii ogólnej oraz szczegółowe z zakresu chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej, angiologii oraz medycyny sportowej.

W 1995 roku (październik – grudzień) odbyłem szkolenia w ośrodkach transplantologicznych: we Freiburgu w Szpitalu Uniwersyteckim (pod kierunkiem prof. G. Kirste), w Strasburgu w Instytucie Transplantologii (pod kierunkiem prof. Ph. Wolfa) i w Paryżu w Szpitalu Cochin (prowadzenie biorców przeszczepu wątroby).

We Freiburgu asystowałem do rodzinnych przeszczepów nerek i przeszczepów wątroby ze zwłok. Brałem również udział w pobraniach nerek i wątroby.

W Strasburgu i w Paryżu odbyłem szkolenia z zakresu prowadzenia biorców wątroby i stosowania różnych schematów immunosupresji.

W listopadzie 2001 roku odbyłem kurs z zakresu krioprezerwacji tkanek, w szczególności tętnic, w Banku Tkanek Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Katowicach.

W 2002 roku w trakcie warsztatów polsko-niemieckich w Karpaczu odbyłem szkolenie z technik endowaskularnych – stosowanie stentów w zwężeniach miażdżycowych i stentgraftów w tętniakach aorty oraz tętnic biodrowych.

W latach 2003 – 2005 uzyskałem certyfikaty Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii uprawniające do wykonywania badań dopplerowskich naczyń krwionośnych głowy, szyi, kończyn górnych i dolnych oraz jamy brzusznej.

W 2012 roku uzyskałem certyfikaty ukończenia kursów w Niemczech z zakresu stentowania naczyń obwodowych i stosowania protez wewnątrznaczyniowych w tętniakach aorty brzusznej.

W karierze uczelnianej pełniłem funkcje Przewodniczącego Kolegium Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich, Koordynatora ds. nauczania przedmiotu Chirurgia na kierunku lekarskim.

W 2009 roku zostałem rekomendowany przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu i jestem członkiem ministerialnego zespołu eksperckiego w zakresie angiologii.

Od roku 2010 jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz licznych towarzystw i stowarzyszeń naukowych polskich i zagranicznych, brałem udział w licznych zjazdach w kraju i poza jego granicami.

Jestem członkiem Komitetu Redakcyjnego amerykańskiego czasopisma pt. Journal of Phlebology and Lymphology.

Towarzystwa naukowe:

Aktualne zatrudnienie

Nagrody

Wielokrotnie byłem nagradzany nagrodami indywidualnymi I i II stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze i działalność dydaktyczną oraz wychowawczą.

  1. 1996 r – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze.
  2. 2006 r – Nagroda Indywidualna I Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za pracę habilitacyjną i cykl publikacji z nią związanych.
  3. 2007 r – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze.
  4. 2008 r – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze.
  5. 2010 r – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze.
  6. 2005 r – Nagroda Indywidualna Stopnia II JM Rektora AM we Wrocławiu za działalność dydaktyczną i wychowawczą.
  7. 2009 r – Nagroda Indywidualna Stopnia II JM Rektora AM we Wrocławiu za działalność dydaktyczną i wychowawczą.
  8. 2010 r – Nagroda Indywidualna Stopnia II JM Rektora AM we Wrocławiu za działalność dydaktyczną i wychowawczą.
  9. 2012 r – Nagroda Indywidualna Stopnia I JM Rektora AM we Wrocławiu za działalność dydaktyczną i wychowawczą.

W 2007 roku zwyciężyłem w konkursie Instytutu Aterotrombozy pt. „Aterotromboza w codziennej praktyce klinicznej”. 

W 2009 roku, wspólnie z dr n. med. Pawłem Chudobą, uzyskałem patent PL201872 nadany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczący sposobu konserwacji przeszczepianych narządów i zbiornika do ich przechowywania w czasie przeszczepu. Patent ten zyskał uznanie jury konkursu „Złoty Skalpel” pisma Puls Medycyny na Wybitnego Innowatora w Polskiej Ochronie Zdrowia i w 2010 roku zostałem finalistą tego konkursu. W kolejnych latach czterokrotnie byłem wyróżniany w finale konkursu „Złoty Skalpel”. W 2012 roku za stosowanie przeszczepów tętniczych w zakażeniach protez naczyniowych, w 2015 roku za wdrożenie leczenia hybrydowego krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych z wykorzystaniem komórek macierzystych szpiku CD34 i terapii genowej z wykorzystaniem plazmidu VEGF165, w 2016 roku za przedstawienie Małoinwazyjnego leczenia naczyniowych i neurologicznych postaci zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej przez zastosowanie częściowej resekcji I żebra, a w 2017 roku za projekt pt. Wpływ prekondycjonowania nerki przez odległe niedokrwienie na jej funkcje po przeszczepieniu oraz ocena predykcji markerów NGAL i IL-18 w funkcjonowaniu graftu.

W 2012 roku zostałem odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktycznej i wychowawczej.

 

Kierunki badań naukowych

W swojej pracy zawodowej i naukowej zajmuję się zagadnieniami związanymi z chirurgią ogólną, naczyniową i transplantacyjną. Moje zainteresowania z zakresu chirurgii naczyniowej związane są głównie z materiałami syntetycznymi używanymi w rekonstrukcji naczyń, biomateriałami i przeszczepami naczyniowymi stosowanymi w powikłaniach. Koncentruję się przede wszystkim na ważkim problemie, jakim są zakażenia protez naczyniowych. Jestem współtwórcą oryginalnej metody leczenia operacyjnego (tez dostępu operacyjnego) wtórnych przetok aortalno-dwunastniczych i stosowania świeżych przeszczepów tętniczych z użyciem immunosupresji (publikacje w European Journal of Vascular and Endovascular Surgery z listy filadejfijskiej).

Zajmuję się również wykorzystaniem komórek macierzystych i terapii hybrydowych w chirurgii naczyniowej.

Obecnie jestem jedynym specjalistą chirurgii w kraju, który operuje zespoły uciskowe górnego otworu klatki piersiowej. Tutaj jestem twórcą oryginalnej metody diagnostycznej radiologicznej w rozpoznawaniu tego zespołu (publikacja w Polish Journal of Radiology). Rekomenduję jako jedyny w kraju, połączenie w odstępie kilkudniowym, leczenia trombolitycznego zakrzepicy żyły podobojczykowej i operacyjnego przyczyny ucisku (resekcja I żebra). Na świecie takie leczenie stosowane jest w nielicznych ośrodkach. Wykazuję, że taki sposób leczenia ma ogromne znaczenie w powrocie do aktywności zawodniczej sportowców.

Wiodącym zainteresowaniem w praktyce lekarskiej są badania nad leczeniem przewlekłej niewydolności żylnej i żylaków konczyn dolnych.

Bardzo istotna jest moja działalność popularno-naukowa jako eksperta licznych czasopism i portali internetowych zajmujących się tematyką sportową, głównie w sportach wytrzymałościowych.

Pasja

Od 2011 roku trenuję amatorsko triathlon. Startowałem w ponad stu zawodach triathlonowych, biegowych, kolarskich i pływackich. Wielokrotnie ukończyłem zawody triathlonowe na dystansie Ironman – 3,8km pływania/180km jazdy rowerem/42,195km biegu, kilkadziesiąt razy na dystansie Half Ironman i liczne na krótszych dystansach zdobywając również miejsca medalowe w kategoriach wiekowych. Pasję sportową łączę z aktywną działalnością charytatywną (Nidzicki Fundusz Lokalny, Fizjotriterapia Follow Your Dreams).

Zajmuję się również wykorzystaniem komórek macierzystych i terapii hybrydowych w chirurgii naczyniowej.

Obecnie jestem jedynym specjalistą chirurgii w kraju, który operuje zespoły uciskowe górnego otworu klatki piersiowej. Tutaj jestem twórcą oryginalnej metody diagnostycznej radiologicznej w rozpoznawaniu tego zespołu (publikacja w Polish Journal of Radiology). Rekomenduję jako jedyny w kraju, połączenie w odstępie kilkudniowym, leczenia trombolitycznego zakrzepicy żyły podobojczykowej i operacyjnego przyczyny ucisku (resekcja I żebra). Na świecie takie leczenie stosowane jest w nielicznych ośrodkach. Wykazuję, że taki sposób leczenia ma ogromne znaczenie w powrocie do aktywności zawodniczej sportowców.

Wiodącym zainteresowaniem w praktyce lekarskiej są badania nad leczeniem przewlekłej niewydolności żylnej i żylaków konczyn dolnych.

Bardzo istotna jest moja działalność popularno-naukowa jako eksperta licznych czasopism i portali internetowych zajmujących się tematyką sportową, głównie w sportach wytrzymałościowych.