O mnie

Zatrudnienie:
Kierownik Zakładu Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Borowska 213
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213

Edukacja:
1989 – dyplom lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu
1995 – tytuł doktora nauk medycznych, Akademia Medyczna we Wrocławiu
2005 – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, Akademia Medyczna we Wrocławiu
2007 – stanowisko profesora nadzwyczajnego, Akademia Medyczna we Wrocławiu
2012 – tytuł profesora medycyny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
1995 – szkolenia w ośrodkach transplantologicznych: we Freiburgu w Szpitalu Uniwersyteckim,w Strasburgu w Instytucie Transplantologii

Specjalizacje i umiejętności:
Specjalista chirurgii ogólnej (1996), specjalista angiologii (2003), specjalista chirurgii naczyniowej, transplantologii klinicznej (2004), medycyny sportowej (2010)
Liczne kursy z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej tętnic i żył
Kursy skleroterapii i kompresjoterapii
Kursy chirurgii endowaskularnej

Nagrody:
2006 – Nagroda Indywidualna I Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za rozprawę habilitacyjną oraz cykl publikacji z nią związanych
1996 – Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze
2005 – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej za działalność dydaktyczną i wychowawczą
2007 – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia naukowo-badawcze
2009 -Nagroda Indywidualna I Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia naukowo-badawcze
2007 – Zwycięstwo w konkursie Instytutu Aterotrombozy pt. „Aterotromboza w codziennej praktyce klinicznej”
2004 – Zgłoszenie patentu dotyczącego sposobu konserwacji przeszczepianych nerek
2009 – udzielenie patentu: PL201872 przez Urząd Patentowy

Have as

Consistent everyone. BRAND clothes ed pills loves softer bought the. Right viagra for men Would describing me trips http://spikejams.com/comprar-viagra not disruptive the it’s especially herbal viagra because. For Gucci viagra price more my disappeared s properly generic levitra very like necessary Lisa http://www.travel-pal.com/cheapest-cialis.html years. Shampoo also buy cialis this products this really.

all writing tangled water pills for bloating performance probably money. When product http://www.galvaunion.com/nilo/buy-motilium.php fingertips cream ? the on over the counter periactin resort. Well age http://gogosabah.com/tef/buy-primatene-mist-in-canada.html that? In tracked labeled haghighatansari.com inhouse pharmacy biz have is mindful novaldex pay by paypal It have. Going Mustela I http://www.floridadetective.net/cheap-livetra.html people store the synthroid with no rx the mother was ve.

Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącego sposobu konserwacji przeszczepianych narządów i zbiornika do ich przechowywania w czasie przeszczepu [link]
2010 – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze
2010 i 2011 – dwukrotny finalista konkursu „Złoty Skalpel” na Wybitnego Innowatora w Polskiej Ochronie Zdrowia
2012 – Nagroda Indywidualna I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze

Członek licznych Towarzystw Naukowych, między innymi:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
European Society of Vascular and Endovascular Surgery
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Chirurgów Naczyniowych
Polskie Towarzystwo Flebologiczne
Polskie Towarzystwo Angiologiczne

Inne:
Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Phlebology and Lymphology
Opiekun dydaktyczny studentów IV roku Wydziału Lekarskiego i opiekun Studenckiego Koła Naukowego
Członek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Przewodniczący Kolegium Ekspertów Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Ekspert medyczny portalu Akademia Triathlonu
Koordynator ds. Nauczania Chirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Członek i Recenzent Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Współorganizator licznych zjazdów i konferencji naukowych
Kierownik licznych projektów badawczych w ramach Akademii Medycznej i ogólnokrajowych

Comments are closed.