O mnie

Zatrudnienie:

 • Gabinet Angiochirurgiczny Wrocław ul. Wita Stwosza 16
 • Gabinety Prywatne Dolny Śląsk, Warszawa, Kołobrzeg
 • Polski Związek Triathlonu, Lekarz Kadry Narodowej

Doświadczenie zawodowe:

 • b. Kierownik Zakładu Chirurgii Endowaskularnej Katedry Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (24-letnie doświadczenie pracy naukowej i dydaktycznej)
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul. Borowska 213, wcześniej Państwowy Szpital Kliniczny nr 3 (29-letnie doświadczenie pracy klinicznej w tym na stanowisku ordynatora oddziału chirurgii naczyniowej)

Edukacja:

 • 1989 – dyplom lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • 1995 – tytuł doktora nauk medycznych, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • 1995 – szkolenia w ośrodkach transplantologicznych: we Freiburgu w Szpitalu Uniwersyteckim,w Strasburgu w Instytucie Transplantologii
 • 2005 – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • 2007 – stanowisko profesora nadzwyczajnego, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • 2012 – tytuł profesora medycyny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Specjalizacje i umiejętności:

 • Specjalista chirurgii ogólnej (1996), specjalista angiologii (2003), specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista transplantologii klinicznej (2004), specjalista medycyny sportowej (2010)
 • Liczne kursy z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej tętnic i żył
 • Kursy skleroterapii i kompresjoterapii
 • Kursy chirurgii endowaskularnej w kraju i zagranicą

Nagrody:

 • 2006 – Nagroda Indywidualna I Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za rozprawę habilitacyjną oraz cykl publikacji z nią związanych
 • 1996 – Nagroda Indywidualna II stopnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze
 • 2005 – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej za działalność dydaktyczną i wychowawczą
 • 2007 – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej za osiągnięcia naukowo-badawcze
 • 2009 – udzielenie patentu: PL201872 przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącego sposobu konserwacji przeszczepianych narządów i zbiornika do ich przechowywania w czasie przeszczepu [link]
 • 2010 – Nagroda Indywidualna II Stopnia JM Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze
 • 2010, 2011, 2016 i 2017 – czterokrotny finalista konkursu „Złoty Skalpel” na Wybitnego Innowatora w Polskiej Ochronie Zdrowia
 • 2012 – Nagroda Indywidualna I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za osiągnięcia naukowo-badawcze

Członek licznych Towarzystw Naukowych, między innymi:

 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej
 • European Society of Vascular and Endovascular Surgery
 • Polsko-Niemieckie Towarzystwo Chirurgów Naczyniowych
 • Polskie Towarzystwo Flebologiczne
 • Polskie Towarzystwo Angiologiczne
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej

Inne:

 • Członek Komitetu Redakcyjnego Journal of Phlebology and Lymphology
 • b. Opiekun dydaktyczny studentów IV roku Wydziału Lekarskiego i Opiekun Studenckiego Koła Naukowego
 • b. Członek Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • b. Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • b. Przewodniczący Kolegium Ekspertów Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • Ekspert medyczny portalu Akademia Triathlonu
 • b. Koordynator ds. Nauczania Chirurgii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Członek i Recenzent Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Comments are closed.