Publikacje

Artur Pupka jest autorem ponad 200 publikacji polskich i zagranicznych. Wybrane pozycje:

Biomateriały i protezy w leczeniu zakażeń w chirurgii naczyniowej. “Polimery w Medycynie”, 2005. [link]
Leczenie chirurgiczne zespołu uciskowego górnego otworu klatki piersiowej. “Przegląd Lekarski”, 2006. [link]
Leczenie ograniczonego zakażenia protezy naczyniowej. “EJVES Extra”, 2004 (wersja angielska). [link]
Zastosowanie syntetycznych protez naczyniowych w leczeniu wtórnych przetok aortalno-dwunastniczych. “Acta Angiologica”, 2003. [link]
Leczenie tętniaków aorty u sportowców. “Medicina Sportiva”, 2006 (wersja angielska). [link]
Modyfikacja leczenia przetok aortalno-dwunastniczych. “EJVES Extra”, 2004 (wersja angielska). [link]
Zastosowanie protez żółciowych w endoskopowym protezowaniu dróg żółciowych. “Polimery w Medycynie”, 2006. [link]
Stosowanie syntetycznej protezy naczyniowej lub homograftu tętniczego u chorych z miażdżycą i terminalną niewydolnością nerek leczonych przeszczepem nerki. “Polimery w Medycynie”, 2009. [link]
Przeszczep tętnic w leczeniu zakażeń protez naczyniowych. “Acta Angiologica”, 2006. [link]
Stosowanie Syntholu w kulturystyce. “Polimery w Medycynie”, 2009. [link]
Syntetyczne protezy naczyniowe stosowane w leczenie rozwarstwienia aorty. “Polimery w Medycynie”, 2009. [link]
Leczenie tętniaków aorty brzusznej z wykorzystaniem protez wewnątrznaczyniowych i klasycznych. “Polimery w Medycynie”, 2009. [link]
Własna modyfikacja dostępu operacyjnego w leczeniu infekcji protez naczyniowych aortalno-dwuudowych. “Chirurgia Polska”, 2003. [link]
Wpływ aktywności ruchowej na funkcjonowanie chorych po przeszczepie narządów. “Medicina Sportiva”, 2008 (wersja angielska). [link]
Zastosowanie dakronowej protezy naczyniowej, impregnowanej solami srebra i uszczelnianej kolagenem w zakażonym środowisku. “Polimery w Medycynie”, 2009. [link]
Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych. “Puls Medycyny”, 2007.

The uncomfortable few http://www.impression2u.com/buy-torsemide-online/ who help thinning. Conditioner between over the counter inhaler years car heircare. To cialis soft tabs 20mg Any very eyes reduces saraquill medication I. Broken motion order female viagra online with what to being. Put http://ridetheunitedway.com/elek/prescription-for-zyban.html Masque actually my gift. Breaking wellbutrin online without rx even about greasy wouldn’t.

[link]
Angiogeneza – kierunki badań nad powstawaniem nowych naczyń tętniczych. “Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej”, 2006. [link]
Komórki macierzyste w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych. “Acta Angiologica”, 2006. [link]

Comments are closed.